Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Κοκκινιώτης Ν. Θεόδωρος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Κοκκινιώτης Θ. Νικόλαος
Αντιπρόεδρος

Κοκκινιώτης Ν. Κωνσταντίνος
Μέλος

Γιωτάκη Β. Ελένη Μαργαρίτα
Μέλος

Ζειτινίδου Ειρήνη
Μέλος