Δομή εταιρείας

Οικονομικό Τμήμα

Παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:

 • Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη.
 • Τήρηση βιβλίων Β’ & Γ‘ κατηγορίας (μηχανογραφικά και χειρόγραφα) και μισθοδοσία.
 • Έναρξη – διακοπή Εταιρειών.
 • Προετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών – επιδοτήσεις.
 • Οργάνωση και εποπτεία επιχειρήσεων.
 • Συμβουλευτική επιχειρήσεων.
 • Μηχανογράφηση εταιρειών.

Ασφαλιστικό Τμήμα

Παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:

● Ασφαλίσεις επιχειρηματικών κινδύνων.
● Ασφαλίσεις προσωπικών κινδύνων.
● Ασφαλίσεις περιουσίας.
● Διαχείριση αποζημιώσεων.

Τμήμα B2B

Παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:

 • Υπηρεσίες Marketing και προώθησης συνεργαζόμενων εταιρειών.
 • Υπηρεσίες προώθησης συνεργασίας
  μεταξύ πελατών μας.
 • Εκπροσώπευση ξένων οίκων στην Ελληνική αγορά.
  και ειδικότερα στο χώρο της ναυτιλίας, εταιριών ανταλλακτικών πλοίων.
 • Προώθηση Ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό.

Νομικό Τμήμα

Παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:

 • Παροχή νομικών υπηρεσιών – Συμβουλές.
 • Εκπροσώπηση σε δικαστήρια (εντός και εκτός Ελλάδος).
 • Νομική διαμεσολάβηση.

Ναυτιλιακό Τμήμα

Παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:

 • Διαχείριση/Εκπροσώπευση ναυτιλιακών εταιρειών.
 • Διαχείριση πλοίων και σκαφών αναψυχής.
 • Μεσιτεία/Ναύλωση πλοίων και σκαφών.
 • Τεχνικές συμβουλές επί θεμάτων πλοίων όλων των τύπων.
 • Τεχνική αξιολόγηση πλοίου/σκάφους για αγορά.

Διοικητικό Τμήμα

 • Παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών
  για την λειτουργία της επιχείρησής μας.
 • Προώθηση των σκοπών της εταιρείας μας.