Ίδρυση Εξωχώριων Εταιρειών

H ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. δίνει την εναλλακτική επιλογή στους πελάτες της να προβούν στη σύσταση εταιρειών σε χώρες με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές όπως:
Παναμάς, Βουλγαρία, Ρουμανία, Λιβερία και Μάλτα κ.α..
Δίνουμε την ευκαιρία στις εταιρείες να μειώσουν την φορολογία τους νόμιμα, παρέχοντας υποστήριξη σε επίπεδο οργάνωσης και φορολογικού σχεδιασμού στο νέο τους εγχείρημα. Μπορείτε ακόμα, να μεταφέρετε μια ήδη υπάρχουσα εταιρεία στο εξωτερικό.
Η ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. σας υποστηρίζει και στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε διάφορες χώρες και σε διάφορες τράπεζες.
Πιστεύουμε και στηρίζουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα για αυτό το λόγο συνδυάζουμε τη γνώση και τον επαγγελματισμό μας ώστε να αναπτυχθούν οι ελληνικές εταιρείες και εκτός συνόρων.
Copyright © unibyte.gr