Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη

Για νομικά πρόσωπα

 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης
 • Έναρξη και διακοπή επιχειρήσεων
 • Τήρηση βιβλίων Ναυτιλιακών Εταιρειών Ν89/67 και Ναυτικών Εταιρειών 959/75 καθώς και Ναυτικών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α)
 • Εισόδημα Νομικών Προσώπων
 • Έκδοση ΦΠΑ
 • Έκδοση ΦΜΥ
 • Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών όλων των νομικών μορφών (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε.), τηρώντας τα IFRS – Δ.Λ.Π και Ε.Λ.Π.
 • Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων
 • Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης
 • Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ
 • Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
 • Φορολογικός αντιπρόσωπος Αλλοδαπών εταιρειών

Για φυσικά πρόσωπα

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε3
 • Σύνταξη και υποβολή Ε9
 • Υποβολή Αιτήσεων Επιδομάτων
 • Υποβολή Πόθεν 'Έσχες
 • Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών μέσω του TAXIS
 • Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, ανάλωση κεφαλαίου
 • Υπηρεσίες κατοίκων εξωτερικού και φορολογικής κατοικίας
 • Φορολογικός αντιπρόσωπος κατοίκων εξωτερικού

Φοροτεχνικά

 • Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για μείωση φόρων.
 • Φοροτεχνικές Συμβουλές για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων
 • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων σε επιχειρήσεις και σε φυσικά πρόσωπα
 • Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός
Copyright © unibyte.gr