Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας παρέχουν άρτιες επαγγελματικές συμβουλές για την επιτυχία της επιχείρησης σας επιλύοντας προβλήματα και καταστάσεις.
Οργάνωση και εποπτεία επιχειρήσεων:
 • Οικονομική διαχείριση εταιρειών και νομική υποστήριξη αυτών
 • Υποβολή Αναπτυξιακών προγραμμάτων και ΕΣΠΑ
 • Μελέτη και υποβολή επενδυτικών σχεδίων
 • Εκπροσώπηση εταιρειών σε διαπραγματεύσεις και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Επιθεωρούμε τη λειτουργία του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις – διορθώσεις.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Μελέτες ρίσκου
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων - δανείων
 • Αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων
Συμβουλευτική επιχειρήσεων
 • Αναλύουμε και αξιολογούμε την υφιστάμενη κατάσταση της εταιρείας.
 • Αναλαμβάνουμε την πληροφόρηση και την καθοδήγηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
 • Παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του πελάτη ώστε να θεμελιωθεί η βιωσιμότητα της και να αναπτυχθεί στην αγορά.
Η Κοκκινιώτης & Συνεργάτες ΑΕ στην διαδικασία της συμβουλευτικής περέχει ιδιαίτερες υπηρεσίες στους πελάτες της όπως προώθηση της εταιρείας σας στο δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών. Ενισχύουμε και υποστηρίζουμε την συνεργασία μεταξύ πελατών μας.

Η Κοκκινιώτης & Συνεργάτες ΑΕ εκπροσωπεί ξένους οίκους στην Ελλάδα με εξιδίκευση στον χώρο της ναυτιλίας, ταυτόχρονα ενισχύει την ελληνικη επιχειρηματικότητα, με ενίσχυση της εξωστρέφιας των ελληνικών επιχειρήσεων που τους ενδιαφέρει η επέκταση στην ευρωπαική και παγκόσμια αγορά.
Copyright © unibyte.gr