Νομικές υπηρεσίες

Στην Κ & Α έχουμε την εμπειρία και την ικανότητα να συνδυάζουμε τις επιχειρηματικές σας προοπτικές σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, δημιουργώντας κάθε φορά για εσάς το κατάλληλο στρατηγικό πλεονέκτημα.

● Παροχή νομικών υπηρεσιών – Συμβουλές.

● Εκπροσώπηση σε δικαστήρια (εντός και εκτός Ελλάδος).

● Νομική διαμεσολάβηση.