Συμβουλευτική επιχειρήσεων

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας παρέχουν άρτιες επαγγελματικές συμβουλές για την επιτυχία της επιχείρησης σας επιλύοντας προβλήματα και καταστάσεις.

Οργάνωση και εποπτεία επιχειρήσεων:

● Οικονομική διαχείριση εταιρειών και νομική υποστήριξη αυτών

● Υπηρεσίες B2B

● Εκπροσώπηση εταιρειών σε διαπραγματεύσεις και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

● Επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Επιθεωρούμε τη λειτουργία του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις – διορθώσεις.

● Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)

● Μελέτες Βιωσιμότητας

● Μελέτες ρίσκου

● Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων

● Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού

● Αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων

● Μηχανογράφηση επιχειρήσεων με τα λογισμικά της αγοράς.

● Για τις ναυτιλιακές εταιρείες δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης του προγράμματος ATLAS, ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό από συνεργάτη μας.

Συμβουλευτική επιχειρήσεων

● Αναλύουμε και αξιολογούμε την υφιστάμενη κατάσταση της εταιρείας.

● Αναλαμβάνουμε την πληροφόρηση και την καθοδήγηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

● Παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του πελάτη ώστε να θεμελιωθεί η βιωσιμότητα της και να αναπτυχθεί στην αγορά.

Ίδρυση Εξωχώριων Εταιρειών

Κ.& Α. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. δίνει την εναλλακτική επιλογή στους πελάτες της να προβούν στη σύσταση εταιρειών σε χώρες με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές όπως:
o Παναμάς, η Βουλγαρία, η Λιβερία και η Μάλτα κ.α..

Δίνουμε την ευκαιρία στις εταιρείες να μειώσουν την φορολογία τους νόμιμα, παρέχοντας υποστήριξη σε επίπεδο οργάνωσης και φορολογίας στο νέο τους εγχείρημα. Μπορείτε ακόμα, να μεταφέρετε μια ήδη υπάρχουσα εταιρεία στο εξωτερικό.

Η Κ.& Α. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. σας υποστηρίζει και στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε διάφορες χώρες και σε διάφορες τράπεζες.

Πιστεύουμε και στηρίζουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα για αυτό το λόγο συνδυάζουμε τη γνώση και τον επαγγελματισμό μας ώστε να αναπτυχθούν οι ελληνικές εταιρείες και εκτός συνόρων.