Εταιρία

Η Εταιρία

Στην ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ λειτουργούμε πάντα με αξιοπιστία, συνέπεια και ταχύτητα παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις οικονομικής διαχείρισης, φορολογικού σχεδιασμού, οργάνωσης και λογιστικής παρακολούθησης της επιχείρησής σας.

Με υπηρεσίες όπως μηχανογράφησης, business to business, Υποβολών αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων ενισχύουμε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Με την πολυετή εμπειρίας μας στην λογιστική παρακολούθηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών δημιουργούμε θετικά αποτελέσματα για τον πελάτη, αναπτύσσουμε την επιχείρησή σας και γινόμαστε αρωγή στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της επιχείρηση σας.
Με τις συνεργασίες μας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ανοίγουμε νέους ορίζοντες για το αύριο.
Copyright © unibyte.gr